XXVIII. Otoneurologický kongres

 

pořádaný Otoneurologickou sekcí ČSORLCHHK ČLS JEP

Datum: 18. dubna 2019

Místo: IRIS hotel Eden, Vladivostocká 1540/2, 100 00 Praha 10

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

8:30-9:00

Registrace

9:00-9:10

Zahájení

   

9:10-10:45

Aleš Hahn, Ivo Helikar

Panel o bezpečnosti účastníků silničního provozu a prevenci, o dopravních úrazech a jejich následcích

 

Jindřich Frič: Poznatky z hloubkové analýzy dopravních nehod

Roman Budský: Zástupci Svazu dovozců automobilů, představitelé BESIP, ČPP

10:45-11:15

Coffeebreak

11:15 - 11:40

Hana Raková: Aplikace laseru při korektivních operacích v ORL

11:40-12:10

Agnes Szcziepek: Senzorinální tinnitus jako důsledek traumatu a zranění (AJ)

12:10-12:30

Richard Holý: Akutní akustické trauma – nejen problém vojenského lékařství

12:30-13:00

Paolo Petrelli: In the static posturography

13:00 - 14:30

Oběd

14:30-14:50

Petr Schalek: Moderní principy funkční endonazální chirurgie a její aplikace v traumatologii

14:50-15:10

Lukáš Otruba: Taktika a strategie tympanoplastických operací v současnosti

15:10-15:30

Aleš Hrdlička: Vyšetření nosohltanu v ORL ambulanci pomocí videoendoskopie

15:30-15:50

Aleš Hahn: Velikáni světové kultury a tinnitus

16:00-16:30

Coffeebreak

16:30-16:50

Daniel Groh: Ototoxicita po léčbě dětí s nádory 

16:50 - 17:10

Zuzana Veldová: Komplexní péče o pacienty s parézou rekurentu po totální tyreoidektomii 

17:10-17:30

Jaroslav Kraus : Řešení OSAS na ORL oddělení v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov

17:30-18:00

Diskuze a ukončení odborného programu

18:00-20:30

Degustace vín firmy UNITED BRANDS, gestoři: Ivan Srnka, Barbora Hahnová


 

Odborný garant: Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.

Kongres je zařazen do kontinuálního vzdělávání ČLK a bude ohodnocen odpovídajícím počtem kreditů.

 

Registrace zde

 

Tomorrow\'s mothers need obesity help

A major European obesity investigation has called for urgent action to prevent obesity in women of child-bearing age.

Mystery Mars haze baffles scientists

A mysterious haze high above Mars has left scientists scratching their heads.

Naším cílem je poskytnout Vám ty nejkvalitnější služby v oboru!
Zdeněk Brych CEO