ORL 2018

TERMÍN KONÁNÍ: 19. 4. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: IRIS HOTEL EDEN

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

Je mi potěšením pozvat Vás, ostatně jako posledních téměř třicet let, na vědecké (a rovněž i společenské) setkání, které jako každoročně pořádáme v jarních měsících. Tentokrát se bude konat v reprezentativních prostorách IRIS HOTEL EDEN ve Vladivostocké ulici v Praze.
Naše setkání bude věnováno především tinnitologii a závratím: zajímavá bude jistě konfrontace o neuromodulárním přístupu k terapii tinnitus ‘klasickou „multidimenzionální léčbou. Podařilo se zajistit renomované odborníky jak zahraniční, tak i domácí, a tak věřím, že odborná úroveň jednání bude věrně reflektovat jejich znalosti.
Zmínil bych i společenskou stránku kongresu: je velmi milé potkávat příjemné tváře a sympatické kolegyně a kolegy, kteří jsou takříkajíc kmenovými účastníky našich pravidelných setkání. Doufám tedy, že si opět najdete čas a vůli účastnit se našeho jednání, pobýt, pohovořit, mít dobrou vůli/náladu a odnést si i užitečné poznatky.

S úctou a pokorou
Aleš Hahn

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

8.00-9.00    REGISTRACE
9.00-9.15    ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
9.15-9.45    Prof. Dr. med. Tobias Kleinjung, Universitäts Spital Zürich
                     Possibilities and limits of neuromodulation for tinnitus treatment
9.45-10.15  Prof. Dr. med. Tobias Kleinjung, Universitäts Spital Zürich
                          Contemporary management of the tinnitus patient: The ENT perspectives
10.15-10.45    Prof. Matthias Tisch, Zentral Bundeswehr Krankenhus Ulm
                          EGb 761® - how to manage treatment in patients
10.45-11.30    MUDr. Jan Šula, Institute for Biomodulation Medicine, Schwyz, Schwitzerland / Praha
                          Molecular Aspects in Tinnitus Diagnosis and Treatment
    
11.30-12.00    přestávka
    
12.00-12.30    Dr. Eleftherios S. Papathanasiou, Ph.D., FEAN, Cyprus Institute of Neurology & Genetics
                          Clinical applications of Vestibular Evoked Myogenic Potentials
12.30-12.50    Dr. Annette Rees, Neurodata Dental Department, Wien
                          TETRAX as valuated tool in Craniomandibulare dysfunction
12.50-13.05    Mgr. Lucie Benešová, Schwabe Czech Republic, s.r.o.
                          Tebokan® cvičení proti závrati – představení nové mobilní aplikace
13.05-13.20    Cvičení
    
13.20-14.20    přestávka na oběd
    
14.20-14.40    Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., ORL klinika UP Olomouc
                           Cysty krčních mízovodů
14.40-15.00    Prof. Dr. med. Gerhard Goebel, Chefarzt Schön Klinik Roseneck a.D., Lehrbefugnis für
                          HNO-Heilkunde an der TU München
                          New approaches in the acoustic tinnitus treatment: Does "tailor-made notched music-therapy",
                          which promises it, hold?
15.00-15.20    MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitační centrum Praha - Jarov
                          Vertigo a tinnitus z pohledu rehabilitačního lékaře
15.20-15.40    MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D., ORL odd. Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha
                          Vztah protrombogenních faktorů k poruchám sluchu s tinnitem
15.40-16.00    MUDr. Daniel Groh, Ph.D., Fortmedica Praha
                          Tinnitus u dětí
16.00-16.20    Prof. Arne Scholtz, Innsbruck
                          TBD
16.20-16.40    MUDr. Lucie Kozáková, ORL lékař, Litoměřice
                          Možnosti využití homeopatických léků v perioperační péči
16.40-17.00    DISKUSE A UKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
    
17.00-18.00    United Brands: Praktická gustometrie / degustace špičkových vín

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Lékař/ka: 1680 Kč
Zdravotní sestra: 880 Kč
Jiné: 1680 Kč

Vzdělávací akce bude pořádána dle SP č. 16 a ohodnocena kredity.

REGISTARCE ON-LINE JE MOŽNÁ ZDE

 

Tomorrow\'s mothers need obesity help

A major European obesity investigation has called for urgent action to prevent obesity in women of child-bearing age.

Mystery Mars haze baffles scientists

A mysterious haze high above Mars has left scientists scratching their heads.

Naším cílem je poskytnout Vám ty nejkvalitnější služby v oboru!
Zdeněk Brych CEO