Veterinární medicína pro praxi - velká zvířata 2016


TERMÍN KONÁNÍ: 1. 10. 2016
MÍSTO KONÁNÍ: Špilberk

Předběžný program

Zdravotní problematika mláďat

   Dipl. Ing. Christina Renner   Výzvy v životě mláďat – lokální imunizace a střevní integrita  –kolostrum a symbiotika

Hříbata

   MVDr. M. Patschová, Ph.D.   Fyziologie a farmakologie u hříbat
  
Doc. MVDr. B. Bezděková, Ph.D.   Syndrom perinatální asfyxie a novorozenecké sepse u hříbat
  
Doc. MVDr. B. Bezděková, Ph.D.   Diferenciální diagnóza dyspnoe u hříbat  
   MVDr. J. Šterc, Ph.D.   Angulární deformity u hříbat z pohledu terénní praxe

Telata, kůzlata, jehňata

   Doc. MVDr. J. Illek, DrSc., Dipl. ECBHM.   Zdravotní problematika neonatálních telat a její řešení 
   Prof. MVDr. B. Koudela, Ph.D.   Parazitózy jehňat a kůzlat
  
MVDr. J. Šmídková, MVDr. J. Šterc, Ph.D.   Řešení fraktur u telat v terénních podmínkách chovu   

Selata

    Prof. MVDr. J. Smola, Ph.D.   Intenzívní péče o selata ve vysokoprodukčních stádech
 

 

REGISTRACE ON-LINE JE MOŽNÁ ZDE


WEBOVÉ STRÁNKY KONGRESU: http://www.veterinapropraxi.cz/

Tomorrow\'s mothers need obesity help

A major European obesity investigation has called for urgent action to prevent obesity in women of child-bearing age.

Mystery Mars haze baffles scientists

A mysterious haze high above Mars has left scientists scratching their heads.

Naším cílem je poskytnout Vám ty nejkvalitnější služby v oboru!
Zdeněk Brych CEO