PROGRAM & KREDITY

Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity ČLK a ČAS.

08 h 35 Zahájení
08 h 45 Důkazy a praxe
 • Evidence based vs. experience based medicine- J.Blahoš
09 h 00 Hypertenze moderátor M.Vokurka
 • Fixní kombinace v léčbě hypertenze? Krok správným směrem- J. Špinar
 • Měření TK v ambulanci a mimo ambulanci - pro a proti J.Seidlerová
 • Sekundární hypertenze – možnosti ambulantního vyšetření - J.Václavík
 • Hypertenze v graviditě – současný přístup- P.Vysočanová
10 h 00 Diabetologie moderátor R.Stejskal
 • Dieta v běžném životě diabetika 2.typu- D.Havlová
 • Diabetik 2.typu s renální insuficiencí – která PAD a jak redukovat dávku? - I.Rychlík
 • Novinky v léčbě DM 2 - P.Darmon ( Marseille)
 • Léčba obézního diabetika- P.Darmon ( Marseille)
11 h 00 Přestávka
11 h 30 Obezitologie moderátor L.Záhořová
 • Obezita, nemoc III. tisíciletí- J.Šmejkal
 • Nové přístupy bariatrické chirurgie v terapii obezity – praktické zkušenosti - M.Hrubý
12h 00 Pneumologie a vakcinologie moderátor S.Konštacký
 • Význam očkování dnes - V.Valenta
 • Má smysl očkovat dospělé proti černému kašli? - K.Fabiánová
 • Závažnost kašle a předpoklady úspěšné léčby- V.Vondra
12 h 45 Alergologie moderátor L.Záhořová
 • Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii - K.Kopecká
 • Klinický případ - V.Chytil
 • Respirační alergie v dospělém věku: rhinitis a astma - P.Čáp
13 h 30 Přestávka
14 h 15 Sexuologie moderátor V.Chytil
 • Předčasná ejakulace – jaký přístup zvolit? - J.Sédivy (Strasbourg)
 • Klinický případ - J.Sédivy (Strasbourg)
 • Sexuální život pro starší a pokročilé - O.Trojan
15 h 00 Endokrinologie moderátor R.Stejskal
 • Tyreopatie v ambulantní praxi – nálezy významné a méně významné - R.Stejskal
 • Nové poznatky o vlivu vitamínu D - B.Kalvachová
15 h 30 Gynekologie, urologie a onkologie moderátor R.Hoffmann
 • Karcinom prsu mladých žen- P.Tesařová
 • Karcinom prostaty - jak se vyhnout komplikacím aneb léčíme ty pravé? - L.Zámečník
16 h 00 Přestávka
16 h 15 Neurologie moderátor R.Rusina
 • Epilepsie, možnosti farmakoterapie a epileptochirurgie - P.Marusič
 • Záchyt roztroušené sklerózy v ordinaci PL- E.Havrdová
16 h 45 Medicína v praxi moderátor V.Chytil,R.Stejskal
 • Medicína založená na důkazech- pravda nebo fikce ? - L.Kotík
 • Kdy ukončit přístrojovou léčbu na ARO? (ochrana pacienta před neadekvátní léčbou) - srovnání Francie a ČR - K.Rusinová
 • Jaký alkohol je pro naše zdraví nejlepší- M.Šamánek
17 h 30 Ukončení kongresu
17 h 35 Závěrečný raut
 
ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT