Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kongres IFDA z cyklu Důkazy & praxe se 27.září 2014 vrátí do Hotelu Hilton v Praze, kam jsme Vás poprvé pozvali právě před 10 lety. Přijměte prosím pozvání i letos.

Při skladbě programu jsme se letos pokusili zaměřit na fenomén stárnutí.

Stárnutí je nevyhnutelné přes mohutný rozvoj anti-aging medicíny, otázkou je ale jak stárnout úspěšně – tedy udržet si například soběstačnost, schopnost pohybu a svěžest myšlení – všichni známe příklady z praxe, které nás utvrzují v přesvědčení, že to lze – není to však (snad zatím) v naší populaci běžné.

Co bychom mohli my lékaři pro to udělat, na které problémy bychom měli včas v rámci prevence myslet a naše pacienty „navést“? Jakou roli může hrát hormonální substituce a která jsou s touto terapií spojená rizika? Jak reagovat na čerstvý záchyt fibrilace síní či jak začít léčit diabetes mellitus 2. typu, kterého přibývá a díky současnému životnímu stylu, ale i stárnutí populace přibývat nepochybně i bude.

Se stářím přibývá i nádorových onemocnění, zrádnou oblastí je oblast ORL, kde se nemoc může projevit zduřením na krku nebo chrapotem a někdy i jen vleklým zánětem nosních dutin.

Pozvali jsme k účasti dva přednášející z Francie – endokrinologa Dr.Maurice Chupina z Nantes a Dr.Sophie Viennot z Caen a také skupinu lékařů z Francie – obě sekce budou simultánně tlumočené a umožní výměnu názorů na medicínské problémy z pohledu lékařů a pacientů v našich obou zemích.

Odpolední program se pak zaměří na problémy, které jsou možná méně život ohrožující, nicméně pro mnohé pacienty nesmírně obtěžující – atopický ekzém, akné, ale i křečové žíly s ukázkami možné moderní terapie.

Závažnou problematikou je oblast CHOPN a fyzické aktivity nebo tiše progredující renální selhávání, které mohou život pacienta omezit zásadně – a kde bychom zejména neměli promeškat možnost ke včasnému terapeutickému zásahu.

Někdy však možná vyšetřujeme nebo léčíme až moc – iniciativa „Choosing wisely“ udává příklady z mnoha různých oborů a doporučení, kdy bychom si měli postup dvakrát zvážit a třeba se i poradit s pacientem, zda takové vyšetření nebo terapii vůbec chce. O tom bude závěrečný diskusní „kulatý stůl“.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že Vás letošní program opět zaujme a těším se na setkání v hotelu Hilton v Praze v sobotu 27.září .

Za organizační výbor kongresu


MUDr.Richard Stejskal
president IFDA a kongresu 2014

ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT