Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Česká republika, 27. září 2014

Organizační výbor

MUDr. Richard Stejskal – prezident kongresu
pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha, internista,endokrinolog
prezident IFDA (International Family Doctor´s Association )
předseda AMFT ( Společnosti frankofonních lékařů při ČLS JEP )
předseda SAE ( Sdružení ambulantních endokrinologů)
člen Výboru ČES ( České endokrinologické společnosti)

MUDr. Václav Chytil

pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha - internista, gastroenterolog
vedoucí gastroenterologické ambulance - interní konziliář Rehabilitační klinika Malvazinky
člen výboru IFDA, předseda revizní komise AMFT ČLS JEP
Lékař Velvyslanectví Francie v ČR

MUDr. Stanislav Konštacký ,CSc.
pracoviště Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny

MUDr. Kateřina Rusinová
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha

Doc. MUDr. Robert Rusina
pracoviště Neurologická klinika IPVZ a FTNsP, odborný asistent
Centrum pro neurodegenerativní onemocnění CNS

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
pracoviště Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku 1. LF UK
zástupce přednosty Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK (od 1. 10. 2012 jmenovaný přednosta)
předseda Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP

MUDr. Ludvika Záhořová
pracoviště: Poliklinika Na Narodni, Praha 1,
obor ORL - Chirurgie hlavy a krku, estetická a laserová chirurgie
členka ORL spol. JEP, Dermatologické společnosti
Société française d´O.R.L. et de Chirurgie de la Face et du Cou

Světové anti-aging společnost WOSAAM
Společnosti pro využití laseru v medicíně (při JEP)
Společnosti frankofonních lékařů AMFT

MUDr. Rudolf Hoffmann
pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha - internista, hematolog
konziliář OKBHI odd. Nemocnice Na Homolce, Praha 5,
konziliář pro hematologii Nemocnice Na Františku, Praha 1
lektor pro interní oddělení nemocnice Říčany
předseda Revizní komise OS ČLK Praha 5


ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT