Mediální partneři:
 
PROGRAM & KREDITY

KREDITY

Kongres je ohodnocen 6 kredity ČLK a 4 kredity ČAS.
(Slovenským účastníkům tyto kredity zpravidla Slovenská lékařská komora uznává).

PROGRAM

08 h 25 Zahájení

08 h 30
Kardiologie a metabolismus / Moderátor - M. Vokurka
 • Terapie rezistentní hypertenze pomocí renální denervace - P. Neužil
 • Přínos "výhradního" snížení srdeční frekvence u srdečního selhání - J. Hradec
 • Zůstává residuální riziko v terapii HLPP i za použití statinů? - R. Češka
 • Klinický případ
09 h 30
Kardiologie a hematologie / Moderátor - R. Hoffmann
 • Pro koho nová antikoagulancia? - J. Špinar
 • Nové možnosti antiagregační terapie - O. Mayer
10 h 00
Vakcinologie / Moderátor - S. Konštacký, L. Záhořová
 • Proč se nedaří zvýšit proočkovanost proti chřipce v České republice? - přijde někdy významná pandemie ? - J. Beran
 • Kdy se z ''běžné" chřipky stává závažné onemocnění? - Z. Blechová
 • Prevence pneumokokových infekcí - S. Konštacký
10 h 45 Přestávka

11 h 15
Diabetologie / Moderátor - R. Stejskal
 • Pokroky v terapii založené na GLP-1 – kam směřujeme? - M. Haluzík
 • Metformin v nových indikacích - J. Perušičová
 • Chyby a omyly v péči o diabetika II. typu - T. Pelikánová
 • Klinický případ
12 h 15
Psychiatrie / Moderátor - V. Chytil
 • Mýty o sebevražedném jednání - J. Horáček
 • Vztah mezi depresí a kardiovaskulárním systémem - M. Anders
 • Klinický případ
13 h 00
Medicína v Evropě / Moderátor - K. Rusinová, S. Konštacký
 • Co je součástí preventivní prohlídky ve Vaší zemi a jaká jsou omezení pro PL? - F. Hajnal (HU), L. Pasztor (SK), G. Recorbet (FR), G. Germano (IT)
13 h 45
Dermatologie / Moderátor - L. Záhořová
 • Novinky v terapii psoriázy - N. Benáková
 • Exantém – mohu léčit sám, nebo mám odeslat na kožní? - J. Hercogová
 • Úskalí diagnostiky kožních nádorů - N. Vojáčková
14 h 30 Přestávka

15 h 00
Revmatologie a osteologie / Moderátor - R. Rusina
 • Časná revmatoidní artritida-diagnostika a léčba - H. Mann
 • Péče o skelet ve vyšším věku - J. Jenšovský
 • Mužská osteoporóza - P. Řehořková
15 h 45
Pneumologie / Moderátor - V. Chytil
 • Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích - M. Vašáková
 • Význam včasné léčby nemocných s CHOPN - F. Salajka
 • Klinický případ
16 h 30
Medicína a lidský faktor / Moderátor - R. Stejskal
 • Living will aneb proč lékaři umírají jinak? - V. Chytil
 • Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann
 • Zkušenosti z humanitární mise po zemětřesení na Haiti - V. Ostrihoň (SK)
17 h 30
Závěr kongresu

18 h 00
Závěrečný raut


 
ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT