PROGRAM & KREDITY

Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 6 kredity ČLK
a 3 kredity ČAS.


Předběžný program

08 h 00 Registrace a ranní káva
 
08 h 40 Zahájení
 
08 h 45 Metabolismus
 • Je cholesterol stále ještě nepřítel č. 1? - R. Poledne
 
09 h 10 Ateroskleróza
 • Aktuality v prevenci a léčbě CMP - O. Škoda
 • Invazivní terapie ischemických CMP - A. Krajina
 • Nová antikoagulancia, nové indikace, zkušenosti z praxe - D. Karetová
 
10 h 00 Diabetologie
 • Self-monitoring glykemie : Kdy, proč, jak ? J. Šoupal
  komentovaný klinický případ
 • Glifloziny v terapii DM 2 - zkušenosti z praxe - B. Doležalová
 
10 h 35 Přestávka
 
11 h 05 Onkologie a imunologie
 • Imunomodulace v ordinaci PL - P. Čáp
 • Imuno-onkologie jako nová modalita v protinádorové léčbě - M. Šťastný
 • Na karcinom prsu a ovaria by mohlo umírat o pětinu žen méně - P. Tesařová
 
11 h 55 Andrologie
 • Androgenní substituce z pohledu urologa - L. Záměčník
 • Testosteron, erektilní funkce, libido a psychika - O. Trojan
 
12 h 25 Fokus kardiologie
 • Proč je dobré poslouchat srdeční šelesty?- J - J. Ferron (F)
  Rozbor nahrávek, interaktivní komentované klinické případy
 
13 h 00 Oběd
 
14 h 00 Důkazy a praxe
 • Paliativní péče – kdy, jak, komu? - J. Chretien (F), J. Ricot (F) I. Závadová
  Porovnání situace v ČR a ve Francii
 
15 h 00 Fokus geriatrie
 • "Senior" v ordinaci versus "geriatrický pacient" - Z. Kalvach
  Geriatrická křehkost (frailty) jako odmítaná lékařská výzva
 
15 h 30 Přestávka
 
16 h 00 Dermatologie
 • Chronická idiopatická kopřivka - I. Karlová
 • Nové trendy v léčbě akné - V. Miňovská
 
16 h 30 Diskusní fórum
 • Jak (ne)sdělovat pacientovi nepříznivé zprávy - B. Čepická
 
17 h 15 Závěr kongresu
 
ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT