Francouzský institut v Praze

Štěpánská 644/35
110 00 Praha 1
T (+420) 221 401 011
www.ifp.cz

Francouzský institut je centrem kulturních aktivit Francie v zahraničí.

Byl založen zákonem z 27. července 2010 o vnějším působení státu a jeho prováděcí vyhláškou z 30. prosince 2010.

Pod záštitou Ministerstva pro Evropu a zahraniční věci a Ministerstva kultury je zodpovědný v rámci státem určené politiky za podporu diplomacie vlivu.

Má přispívat k šíření povědomí o Francii v zahraničí v těsném dialogu s místní kulturou a reagovat na požadavky Francie v rámci otevřené spolupráce. Francouzský institut nahrazuje sdružení Culturesfrance v podobě EPIC (veřejná instituce s průmyslovým a obchodním charakterem).

K aktivitám, které již zavedlo sdružení Culturesfrance v oblasti uměleckých výměn a přijímání cizích kultur ve Francii, přidalo Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci další poslání, jako jsou propagace francouzského jazyka, kultury a idejí, ale také školení pracovníků francouzské kulturní sítě. Francouzský institut se hlásí ke svobodě projevu a rozmanitosti v kontextu globalizace a zároveň uplatňuje své schopnosti a odborné znalosti v oblasti podpory francouzské kultury ve světě. Slouží k posilování vlivu, spolupráce a poskytování odborných informací a poradenství.

Zároveň Francouzský institut nezůstává pozadu v oblasti současného trendu digitalizace. Internet a sociální sítě zcela změnily způsob šíření kultury a Francouzský institut si tyto technologie hodlá osvojit a vytvořit z nich vektor francouzského vlivu. Svou úzkou spoluprácí se zahraniční francouzskou kulturní sítí, složenou z francouzských institutů a francouzských aliancí, usiluje Francouzský institut o to, aby reagoval na potřeby diplomatických pracovišť a zároveň propagoval iniciativy umožňující větší propojování projektů a úspory z rozsahu. Na místní úrovni spadá jeho činnost do kompetence velvyslanců.

Francouzský institut v Praze je tedy ve službách kulturní diplomacie Francie na českém území a jeho činnost je součástí obecné ambice šíření povědomí o Francii spolu s Francouzským lyceem v Praze, šesti Francouzskými aliancemi v České republice a službami Velvyslanectví Francie v Praze, jehož je nedílnou součástí.

ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT