25. Národní dermatologický kongres

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
 
kongres ČADV se bude konat v Brně v roce stého výročí založení Masarykovy univerzity. Naší akcí se k tomuto velkému výročí hlásíme s vědomím, že i brněnská klinika pro choroby kožní a venerické byla téměř od počátku (od roku 1920) součástí tohoto velkého akademického celku. ČADV se snaží integrovat dermatology v ČR a nabídnout jim toto široké fórum. V programu se vrátíme k onkologické problematice v širokých souvislostech – od možností onkologické léčby v současnosti, interdisciplinarity až po prevenci, problematiku UV záření a prekanceróz. Zazní přednášky o významu a směřování dermatologie ve 21. století. Připravujeme jako součást programu křest 2. dílu nové Dermatologie, velkého a výjimečného projektu ČADV. Takže jsou srdečně zváni všichni – lékaři, sestry, členové i nečlenové ČADV, kolegové z jiných pracovišť. Pro hladký průběh kongresu uděláme maximum a setkáme se v Brně v milé atmosféře.
 
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
     Vědecký sekretář ČADV
 
 
Předběžné tématické okruhy, resp. sekce:
  1. Sekce rezidentů – úvodní sekce mladých dermatologů se zajímavými případy z klinické praxe, výsledky vlastního výzkumu v rámci Ph.D. apod., tématicky nevyhraněná.
  2. Dermatoonkologie 1 – novinky v histopatologické diagnostice, novinky v léčbě, zkušenosti z našich pracovišť, interdisciplinární přístup.
  3. Dermatoonkologie 2 – paraneoplazie kožní v širokém záběru, genetické souvislosti.
  4. UV záření – prekancerózy, nádory, prevence.
  5. Zánětlivá onemocnění kožní zprostředkovaná imunitními mechanismy 1–psoriáza, hidradenitis suppurativa, atopická dermatitida.
  6. Zánětlivá onemocnění kožní zprostředkovaná imunitními mechanismy 2 – širší souvislosti těchto onemocnění, asociované choroby, komorbidity. Autoagrese. Zahraniční přednášející.
  7. Novinky v terapii dermatologické i v kosmetologii. Zahraniční přednášející.
 
Přednášející k nám zavítají z významých kožních pracovišť v ČR, SR, ze zahraničí (USA, Srbsko aj.), onkologové, radiační onkologové, imunologové, patofyziologové apod. 
 
Registrace na http://vmest.otifob.cz/25ndk/
 
Naším cílem je poskytnout Vám ty nejkvalitnější služby v oboru!
Zdeněk Brych CEO