Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
[rev_slider_vc alias=“gravitydesign1″]

Aktu?lne por?dan? akce

ZOBRAZIT V?ECHNY AKCE

Proc si vybrat n?s

Zdenek Brych, CEO

Na?e filosofie

T?mov? kreativn? pr?ce, jej?? hlavn? motivac? jsou n?pady a my?lenky tvor?c? z?klad re?en? nadstandartn?ch projektu

N?? c?l

Trvale prin??et klientovi origin?ln? re?en? jeho z?meru

Zajist?me pro v?s

N?vrhy a realizace firemn?ch, spolecensk?ch a sportovn?ch akc?

Na?e filosofie

T?mov? kreativn? pr?ce, jej?m? hlavn? motivacc? jsou n?pady a my?lenky tvor?c? z?klad nadstandatn?ho re?en?

Spolecensk? akce

V?ber vhodn?ho m?sta, hostesky, doprovodn? program, technick? zaji?ten?

V?stavy / Firemn? prezentace

Zaji?ten? v?stavn?ch prostor, grafick? n?vrh st?nku 3D, registrace vystavovatelu

Pokud m?te z?jem o nahl?dnut? do na?? datab?ze realizac?, pros?m zaregistrujte se. Pokud n?s chcete kontaktovat, vyu?ijte n?? kontaktn? email nebo formul?r.

N?? c?l

Trvale prin??et klientovi origin?ln? re?en? jeho z?meru.

Konference / Semin?re

V?ber m?sta, zaji?ten? ubytov?n?, technick? zaji?ten?, registrace ?castn?ku, catering, doprava, prekladatelsk? slu?by, kongresov? materi?ly

Outdoor / Teambuilding

V?ber m?sta, zaji?ten? ubytov?n?, technick? zaji?ten?, motivacn? program, catering, doprava

KONTAKTY

Fakturacn? adresa:

V.M.EST,a.s.,
Boleslavova 17, 140 00 Praha – Nusle
ICO: 25080636
DIC: CZ25080636
Mestsk? soud v Praze, odd?l B, vlo?ka 4325

Korespondencn? adresa:

Z?vi?ova 66/13, 140 00 Praha – Vinohrady

TELEFONY

+420 261 215 542
+420 602 252 620
+420 606 600 015
+420 727 990 668

EMAIL

info(et)vmest.cz

BANKOVN? SPOJEN?

C?slo ?ctu: 262694516/0300

SWIFT/BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ54 0300 0000 0002 6269 4516

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.