Mediální partneři:
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kongres IFDA se vrací do Prahy svým 12. ročníkem, tentokráte na netradiční pódium Nové scény Národního divadla. Program nabídne aktuální novinky, doporučené postupy a kazuistiky z různých medicínských oborů. Medicína se stává stále více specializovaná, málokterý z nás dnes dokáže sledovat rychlý vývoj medicíny v oblastech, kterým se běžně nevěnuje. Měl by si ale udržet základní rozhled, protože naši pacienti jsou dnes již zvyklí vyhledávat široce dostupné informace o svých nemocech na internetu, nejasnosti pak potřebují konzultovat se svým lékařem, kterému důvěřuji.

Pro všechny, kteří takto chtějí držet prst na tepu vývoje dnešní lékařské vědy, je určen tento program.

Pražský kongres IFDA začínal v roce 2004 jako společné dílo česko – francouzské navazující na kongresy cyklu Důkazy & praxe, které jsou dodnes ve Francii velmi populární, jejich základem jsou krátká sdělení s jasným výstupem do praxe. Tento projekt se postupně vyvinul v mezinárodní kongresy IFDA, které se postupně konaly v mnoha evropských městech. Nadále vycházíme z tohoto modelu, program ale stavíme dnes především na místních odbornících a rádi bychom pozvali lékaře z okolních zemí k účasti do auditoria – k výměně názorů na diagnostické a terapeutické postupy rozličných nemocí, ale i na přístup lékaře k pacientovi (a naopak).

Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat přednášející, jejichž výčet s tématy kongresu máte uvedené v přiloženém programu. Patří mezi renomované odborníky, zároveň i výborné přednášející.

Úkol, který mají před sebou, není zahltit Vás informacemi, ale předat Vám svou osobní zkušenost, svůj přístup a náhled na medicínský obor, ve kterém jsou odborníky. Moderátoři sekcí musí uhlídat čas a vést diskusi co nejužitečnějším způsobem, protože program je opravdu nabitý. Během dne si dopřejeme pouze dvě 30 min přestávky, na závěr si Vás ale dovolíme pozvat k závěrečnému rautu na nedaleký Střelecký ostrov, kde bychom rádi pokračovali v kuloární diskusi (s výhledem na Prahu magickou). Ostatně kdo bude mít zájem, může večer završit představením klasiky českého divadla – Laterny Magiky – Legendy magické Prahy.

Těšíme se na další setkání! Prosíme o včasné přihlášení, počet míst je omezen a z toho důvodu prosíme o přihlášení do 31. 8. 2012.

Za organizační výbor kongresu Richard Stejskal


MUDr.Richard Stejskal
president IFDA a kongresu 2012


ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT