Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás pozval k dalšímu ročníku pražského kongresu IFDA, který se bude konat v sobotu 5. října 2013 opět na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Medicína dneška, to je bezesporu medicína založena na důkazech. Na velkých souborech pacientů hledáme optimální léčbu pro různé nemoci. Přes to víme, že musíme terapii "ušít na míru" pacienta. To čemu dnes říkáme "personalizace" je onen lidský rozměr, kterým se snažíme přizpůsobit terapii na konkrétního pacienta. To činí medicínu stále určitým uměním. A k tomu potřebujeme kromě studií i zkušenost, mnohdy založenou na neúspěchu. Co je tedy důležitější: zkušenost nebo statisticky získaná data? Na tuto otázku budeme letos hledat odpověď.

Pozvání přijali významní odborníci i zkušení praktici. Zaměříme se na běžné problémy každodenní praktické medicíny od úvodního bloku věnovaného asi nejčastějšímu problému – jak co nejlépe léčit hypertenzi přes diabetologii nazíranou z úhlu pohledu běžného života. Co si diabetik může dovolit objednat v restauraci, aby se neprohřešil proti doporučením svého lékaře nám poví zkušená dietní sestra. Jak upravit dávkování léků, když dojde k selhávání ledvin, jak upravit léčbu pro diabetika obézního a vůbec co je nového v tomto stále velmi dynamickém oboru nám přijede říct profesor Patrice Darmon z Marseille.

Proč je stále v České republice určitá rezervovanost k očkování a jaký je jeho význam v dnešní globalizované společnosti zeptáme se hlavního hygienika ČR pana Dr.Valenty. Proč trpíme stále více na alergie? Co s obézními pacienty, kterých v dnešní uspěchané době s mnoha stresogeními vlivy stále přibývá? Kolik pacientů s roztroušenou sklerózou může být včasně zachyceno v našich ordinacích? A proč to je pro jejich léčbu důležité? Jaké jsou nové možnosti terapie epilepsie například chirurgickým přístupem? Jak význam má tak běžný symptom jako je kašel? Jak se stres a prodlužováním délky života podílí na stále tak významné složce života jako je sexuální život? Jaká jsou specifika nádorových onemocnění u mladých pacientů a kdy bychom měli být v terapii třeba poněkud mírně agresivní? Kdy již nemá smysl lidský prodlužovat, i když k tomu máme stále více technických možností? To jsou některé z témat, které jsme zvolili pro letošní setkání.

Jako obvykle Vám přineseme praktické případy z denní praxe a zahraniční hosty z Francie.

Za organizační výbor kongresu a Společnost českých frankofonních lékařů se na Vás těší


MUDr.Richard Stejskal
president IFDA a kongresu 2012


ÚVOD   |   PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   KONTAKT